Društvo učiteljev in trenerjev Škofja Loka organizira kadrovski tečaj STROKOVNI DELAVEC 1- ALPSKO SMUČANJE, ŠPORTNO TRENIRANJE.

            Cerkno ali Stari Vrh med 23.12.2023 in 10.02.2024, 10 dni

 

Vabljeni!

 

~ POGOJI ZA UDELEŽBO:

 • starost 17 let v tekočem letu (2024)
 • status dijaka ali končana najmanj srednja poklicna šola – potrdilo o šolanju

 

~ KRAJ IN ČAS TEČAJA:

 • praktični del bo potekal na STC Stari Vrh oz. SC Cerkno
 • praktični del tečaja bo potekal v desetih dneh med 23. 12. 2023 in 25.2.2024
 • splošna teoretična predavanja (organizirana centralno s strani ZUTS Slovenije)

 

~ PROGRAM TEČAJA:

 • teoretični del
 • praktični del: 10 dni dela na snegu + video analize
 • vmesno preverjanje znanja


 

~ PRIJAVE & INFO:

 

 ~ CENA TEČAJA:

 • 770 €
 • ob prijavi plačilo akontacije v višini 100 € na račun društva
 • ostali del do začetka teoretičnega dela predavanj

 

~ V CENO JE VŠTETO:

 • stroški prijavnine ZUTS
 • teoretična predavanja
 • najem prostorov
 • demonstrator – delo na snegu
 • video snemanja
 • vmesno preverjanje znanja
 • obvezna literatura
 • stroški organizacije tečaja

Stroške smučarske vozovnice, prevoza in prehrane krije udeleženec sam. Za pridobitev naziva UČITELJ SMUČANJA strokovni delavec 1. mora tečajnik po opravljenem izpitu opraviti še pedagoško prakso pod vodstvom mentorja v obsegu 10 dni (60 ur) in seminarsko nalogo. V primeru premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do odpovedi tečaja.