Društvo učiteljev in trenerjev Škofja Loka organizira kadrovski tečaj za učitelja smučanja 1. stopnje – U1.

Vabljeni!

 

~ POGOJI ZA UDELEŽBO:

 • starost 17 let v tekočem letu (2015)
 • status dijaka ali končana najmanj 3-letna poklicna šola – potrdilo o šolanju
 • ustrezno smučarsko predznanje

 

~ KRAJ IN ČAS TEČAJA:

 • praktični del na STC Stari Vrh
 • teoretični del bo organiziran centralno iz strani ZUTS Slovenije
 • praktični del tečaja bo potekal od 25. 2. do 2. 3. 2017
 • teoretični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije)
 • praktični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije)

 

~ PROGRAM TEČAJA:

 • teoretični del: 12 ur
 • praktični del: 48 ur delo na snegu & video analize

~ KONTAKT & PRIJAVE:

 

~ CENA TEČAJA:

 • 350,00 €
 • ob prijavi plačilo akontacije v višini 100 € na račun društva SI56 9067 2000 0780 329
 • ostali del do začetka tečaja

 

~ V CENO JE VŠTETO:

 • stroški prijavnine ZUTS
 • teoretična predavanja
 • najem prostorov
 • demonstrator – delo na snegu
 • video snemanja
 • obvezna literatura
 • stroški organizacije tečaja

Stroške smučarske vozovnice, prevoza in prehrane krije udeleženec sam. Za pridobitev naziva UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA I. STOPNJE mora tečajnik po opravljenem izpitu opraviti še pedagoško prakso pod vodstvom mentorja v obsegu 20 ur. V primeru premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do odpovedi tečaja.