Društvo učiteljev in trenerjev Škofja Loka organizira premostitveni modul za pridobitev licence U2

Vabljeni!

 

 

~ POGOJI ZA UDELEŽBO:

 

~ KRAJ IN ČAS TEČAJA:

 • Praktični del na smučiščih Stari vrh, Cerkno, Rudno, Soriška planina, Krvavec (odvisno od snežnih
  razmer)
 • Teoretično predavanje Tehnika in metodika se bo izpeljalo v času 1 ure pred pričetkom praktičnega dela na snegu
 • Praktični del tečaja bo potekal v štiri dni, predvidoma v naslednjih terminih:
  Sobota, 20.1.2018

  Nedelja, 21.1.2018
  Sobota, 27.1.2018
  Nedelja; 28.1.218
 • Praktični izpit (organiziran centralno s strani ZUTS Slovenije, vendar ločeno od vsebin preverjanja
  kandidatov, ki opravljajo obveznosti po programu U2)

 

~ PROGRAM TEČAJA:

 • Teoretični del: 1 ura
 • Praktični del: 4 dni dela na snegu + video analize

 

 

~ PRIJAVE & INFO:

 

~ CENA TEČAJA:

 • 180,00€

 

~ V CENO JE VŠTETO:

 • stroški prijavnine ZUTS
 • teoretična predavanja
 • najem prostorov
 • demonstrator – delo na snegu
 • video snemanja
 • stroški organizacije tečaja

Stroške smučarske vozovnice, prevoza in prehrane krije udeleženec sam. Za pridobitev naziva UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA 2. STOPNJE mora tečajnik po opravljenem izpitu opraviti še seminarsko nalogo. V primeru premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do odpovedi tečaja.